Kan werken "traumatiserend" zijn?!

Gisteren had ik een afspraak met een cliënt die moeite heeft een baan vast te houden. Het behalen lukt maar vasthouden is lastig. Tijdens de sessie kwamen er nare werkervaringen vanuit het verleden naar voren als oorzaak van de moeite met baanbehoud. Dit vroeg om aandacht.

Ik herken dat wel, een negatieve beoordeling (in mijn ogen destijds volledig onverwacht en onterecht) raakte mij behoorlijk hard. Dit zorgde ervoor dat ik een lange tijd managers niet vertrouwde en een enorm perfectionisme ontwikkelde wat veel energie kostte om vol te houden.

Zowel bij de cliënt als bij mijzelf zorgde deze gevoeligheid voor uitdagingen in het werkzame leven. Ook hier geldt zelfzorg en ruimte creëren om de negatieve beladen ervaringen te verwerken. Dan kun je weer “open” en vrij verder kan werken. De cliënt voelde zich na de sessie minder beladen en kon vrijer werken.

Welk aspect/gedrag van jouw werkhouding is bij jou ontstaan door negatieve ervaringen?